ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย

แมวไทยได้รับยกย่องว่าเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลก สมุดข่อยโบราณระบุว่าแมวไทยมี 23 ชนิด ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 4 ชนิด ได้แก่ วิเชียรมาศ แมวโคราชหรือแมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ และแมวโกญจาหรือแมวดำปลอด แต่แมว 3 สายพันธุ์แรกกลับถูกชาวต่างชาติจดสิทธิบัตรไปเสียแล้ว

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ หรือ "บ้านแมวไทยโบราณ" ริเริ่มโดยกำนันปรีชา พุคคะบุตร ประธานบริหารศูนย์ฯ และประธานชมรมอนุรักษ์แมวไทยแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญของแมวไทยโบราณในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางชีวภาพของไทยและแมวเป็นสัตว์ที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ ปัจจุบันแมวไทยพันธุ์แท้เหลืออยู่น้อยลงทุกที จึงควรหาทางอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป กำนันปรีชาได้คิดค้นทดลองผสมพันธุ์แมวไทยพันธุ์โบราณเพื่อให้ได้แมวสายพันธุ์บริสุทธิ์ ปัจจุบันประสบความสำเร็จไป 3 สายพันธุ์ และสามารถทำการทดลองผสมพันธุ์แมวจนค้นพบแมวสายพันธุ์โกญจาที่สูญหายไป หากต้องรอให้ผ่านไปถึงสามชั่วรุ่นแมวหรือ 6 ปี จึงจะแน่ใจได้ว่าได้สายพันธุ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ผลักดันสู่การจดทะเบียนเป็นพันธุ์แท้ของโลก โดยคนไทยเป็นครั้งแรก

ศูนย์อนุรักษณ์แมวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ อำเภออัมพวา เป็นศูนย์ที่เลี้ยงและอนุรักษ์แมวไทยนับร้อยตัว สามารถมาเยี่ยมชม หรือซื้อลูกแมวไทยได้

เวลาให้บริการ

สามารถรับชมข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  หากสนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อทาง โทรศัพท์เท่านั้น โทรสอบถามได้ที่ 084 - 003-4194, 034-733-284

สำหรับที่ศูนย์แมวไทยที่อัมพวา สมุทรสาคร เปิดให้บริการ
จันทร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 9.00 - 18.00 น